Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Uzakdoğu’nun en önemli ülkelerinden olan Kore’nin dünyada tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak üzere Kore Cumhuriyeti bünyesinde hizmet veren bir kuruluştur.

Yarım yüzyılı aşkın bir tarihe sahip olan KTO, 2012’de İstanbul’da açtığı ofisle Kore’nin köklü diplomatik ve kültürel bağlara sahip olduğu Türkiye’de de faaliyete başlamıştır. Türkiye, İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Romanya, Slovakya, Makedonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Malta ve Ermenistan’ı kapsayan 17 ülkeden sorumlu olan KTO İstanbul Ofisi, Kore’nin tanıtımını bu bölgede yer alan medya, seyahat acentaları, toplantı planlayıcıları ve münferit turistlere yönelik iletişim çalışmalarıyla sürdürmektedir.

KTO İstanbul Ofisi’nin sorumlu olduğu ülkelerde geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği bu iletişim çalışmaları şöyle özetlenebilir:

Medya İlişkilerini Yürütme

Gazete, dergi, radyo ve internet gibi kitle iletişim araçlarında reklam ve PR kampanyalarının gerçekleştirilmesi.

Seyahat Endüstrisini Geliştirme

Etkinlik bölgesi ile Kore’deki acentalar arasında bağlantı kurma ve kurulmuş bağlantıları güçlendirmeye yönelik tanıtım çalışmalarının yapılarak seyahat programı geliştirme desteğinin verilmesi.

Toplantı Planlayıcı Yetiştirme

Toplantı planlayıcılarla olan kişisel görüşmeler ve doğrudan posta yöntemleriyle Kore’nin dünya seviyesindeki toplantı tesislerinde uluslararası forum, seminer, toplantı ve konferans yapma olanaklarını geliştirilmesi.

Dünyanın her noktasındaki insanların Kore’ye gelişleri ve Kore’de kalışları için kolay, ekonomik ve güvenli stratejiler geliştiren KTO, elli yılı aşkın deneyimiyle yaratıcı ve sürdürülebilir bir turizm sektörünün oluşturulmasına katkı sağlıyor.

KTO İstanbul Ofisi de, aktif bir parçası olduğu bu kurumun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bireysel ve kurumsal düzlemlerde Kore’nin tanıtımını yapma ve seyahat çözümlerinin geliştirilmesine destek olma amacını taşıyor.

Bu amacı gerçekleştirme noktasında Kore’nin köklü gelenekleri ve yerleşik kurum kültüründen beslenen KTO İstanbul Ofisi, münferit turistten seyahata acentalarına kadar tüm tarafların ortak kazanımını sağlayacak dürüstlük, açıklık ve ileri görüşlülük ilkelerini benimsiyor.

Kore Turizm Organizasyonu, 1961 yılında Kore Cumhuriyeti tarafından çıkarılan turizmi teşvik yasası uyarınca bu tarihten bir yıl sonra kuruldu. Kore içinde yaptığı yatırımlara dünya çapında tanıtım ofislerinin açılmasını da ekleyen kurum, 1986 Asya Oyunları, 1988 Seul Olimpiyat Oyunları ve 2002 Dünya Futbol Şampiyonası gibi pek çok uluslararası etkinlik için seyahat ve konaklama çözümleri geliştirdi.

1961 – Kore Turizmi Teşvik Yasası
1962 – Kore Uluslararası Turizm Şirketi’nin kurulması (Bugünkü KTO)
1978 – Kore’de gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 1 milyon)
1986 – Turizm Bilgilendirme Merkezi’nin açılması
1988 – Kore’de gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 2 milyon)
1991 – Kore’de gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 3 milyon)
1996 – Kuruluşun adının Kore Uluslararası Turizm Organizasyonu’na çevrilmesi
1998 – Kore’de gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 4 milyon)
2000 – Kore’de gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 5 milyon)
2008 – Kuruluşun adının Kore Turizm Organizasyonu’na çevrilmesi
2009 – Kore’de gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 7,5 milyon)
2012 – KTO İstanbul Ofisi’nin açılması
2013 – Kore’den gelen yabancı turist rekorunun kırılması (Yıllık 12 milyon)